För användning av vår logotyp vänligen kontakta kansliet på 08-783 03 68 eller info [at] djurskydd.org

Aktuellt

2015-09-22
Fri vård för hemlösas djur den 4 oktober
Söndag den 4 oktober, klockan 12-16, är det mottagning på Gärdets Djurklinik i Stockholm för djur vars ägare saknar hem.
Läs mer här

2015-09-22
Konsumenter värdesätter starkt djurskydd
Svenska konsumenter tar i hög utsträckning hänsyn till djurens välfärd när de väljer animaliska livsmedel. Det visar en ny undersökning som marknadsundersökningsföretaget Yougov gjort på uppdrag av Svenska Djurskyddsföreningen och en rad andra djurskyddsorganisationer.
Läs mer här

2015-07-09
Djurskyddaren Gunnela Ståhle utses till hedersdoktor
Agronomen, djurskyddaren och samhällsdebattören Gunnela Ståhle är en av sex forskare som i år utses till hedersdoktorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
Läs mer här

2015-06-30
Debattartikel i GP: Värna det svenska djurskyddet
Tillsammans med ett rad andra organisationer står Svenska Djurskyddsföreningen som avsändare för en debattartikel i Göteborgs-Posten, där vi lyfter den oro vi känner inför vissa förslag som presenteras i den konkurrenskraftutredning (SOU 2015:15) som ligger som bas för regeringens kommande livsmedelstrategi.
Läs mer här

2015-06-25
SDF om Polismyndighetens uppgifter på djurområdet
Regeringens utredning "Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet" (SOU 2015:3) – har nu gått ut på remiss och Svenska Djurskyddsföreningen är en av remissinstanserna som haft möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet.
Läs mer här

2015-06-17
Nytt lagförslag om tuffare krav på djurskydd vid upphandling
Regeringen har nyligen fattat beslut om ett nytt lagförslag som innebär hårdare krav vid offentlig upphandling. En konsekvens av detta blir att livsmedel som upphandlas ska vara producerade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.
Läs mer här

2015-04-22
Majbrasan – en dödsfälla för igelkotten
Nu stundar Valborg och de allra flesta förbereder sig för ett traditionsenligt firande med brasor och korvgrillning. Vad inte många känner till är att majbrasan kan bli en dödsfälla för många djur.
Läs mer här

2015-04-20
Svenska Djurskyddsföreningen uppmärksammades när de dumpade hundvalparna fick nya hem
Svenska Djurskyddsföreningen deltog idag vid Norrköpningspolisens pressträff för insatsen föreningen gjorde för hundvalparna genom att bidra med 50 000 kronor för valparnas isoleringstid och säkerställde på så sätt deras överlevnad.
Läs mer här

2015-04-16
Trots bristfällig ansökan har djurförsök godkänts
Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med Djurskyddet Sverige lämnat in en JO-anmälan mot Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd.
Läs mer här

2015-04-14
Sensorer ska rädda kidet i vallen
Varje säsong upplever maskinförare att man kör på djur som ligger i fält. För att undvika detta har ett nytt samarbete inletts för att utveckla en sensorteknik för lantbruksmaskiner.
Läs mer här

2015-03-31
Sämre djurvälfärd för grisar med nytt omsorgsprogram
Sveriges grisföretagare har lämnat in en ansökan till jordbruksverket om att få starta ett kontrollprogram för svensk grisuppfödning. Programmet innebär följande undantag från djurskyddslagstiftningen; kultingarna får dia kortare tid, suggorna får fixeras flera dagar vid grisning, sinsuggor får låsas in i liggbås vid brunst och betäckning, fler grisar i tillväxt och slaktgrisboxar samt möjlighet att ha mer än 400 grisar i en avdelning. Vad vinner grisarna?
Om oss

Svenska Djurskyddsföreningen har arbetat för djuren i över 130 år och är en av Sveriges äldsta djurskyddsföreningar. Sedan grundandet har vi fört djurens talan för deras rätt till goda levnadsvillkor.
Djuren har själv ingen röst i samhället och det är därför viktigt att vi människor värnar om dem genom att göra deras röst hörd utifrån ett djurperspektiv.

Rädda igelkotten

Igelkottkottspopulationen minskar i antal och så många som en tredjedel av populationen dör på grund av trafiken. Svenska Djurskyddsföreningen har därför tagit fram denna vägskylt som är lätt att sätta upp på en stolpe. Kostnaden är endast 150 kr inklusive frakt. Hämtas den på vårt kansli på Sandsborgsvägen 55 i Enskede är kostnaden 100 kr. Skylten är tryckt på 1.5mm aluminium 45 x 45cm. Skylten tål alla väderlekar och har en unik design. Beställ här