För användning av vår logotyp vänligen kontakta kansliet på 08-783 03 68 eller info [at] djurskydd.org

Aktuellt

2015-03-18
Svenska Djurskyddsföreningen hjälper Norrköpingsvalparna
För att hjälpa de fyra upphittade hundvalparna i Norrköping går Svenska
Djurskyddsföreningen in och bidrar med en större del av kostnaden för valparnas karantäntid, som sker i hemmiljö.
Läs mer

2015-02-19
Hotet om resistens lurar bakom hörnet
OECD rapporterar om dramatiskt ökad användning av antibiotika i djurhållningen världen över under de närmaste 15 åren. Enligt OECD är det av allra största vikt att antibiotikans effekt bibehålls så att resistenta bakterier inte tar hem spelet.
Läs mer här

2015-02-10
Är hundar friskare än människor?
En ny studie som ska undersöka hur sällskapsdjur påverkar människors hälsa har inletts vid Uppsala universitet.
Läs mer här

2015-02-05
Deltidsjobb om kon får bestämma
Beteskravet är omdiskuterat. Med robotstall, där kon själv kan bestämma när hon går ut, gäller det att hitta sätt att få korna att gå ut, både för att uppfylla lagkraven men även för att sänka foderkostnaden.
Läs mer här

2015-01-29
Det finns inte skäl till BSE-oro i Sverige
I Norge har man misstankar om att en ko som fötts upp norr om Trondheim varit smittad med BSE.
Läs mer här

2015-01-27
Naturkorridor för de vilda djuren
Kristianstad. En skyddad korridor i naturen mellan Brösarps norra backar ned mot Ravlunda och Haväng ska binda samman flera naturreservat till ett större sammanhängande område på Österlen.
Läs mer här

2015-01-21
Nya och ändrade regler för nötkreatur
Under 2015 kommer en rad nya regler för djurhållningen gällande lantbruksdjur. Bland annat ska all nötkreatur oavsett ålder, få se och röra vid varandra.
Läs mer här


Om oss

Svenska Djurskyddsföreningen har arbetat för djuren i över 130 år och är en av Sveriges äldsta djurskyddsföreningar. Sedan grundandet har vi fört djurens talan för deras rätt till goda levnadsvillkor.
Djuren har själv ingen röst i samhället och det är därför viktigt att vi människor värnar om dem genom att göra deras röst hörd utifrån ett djurperspektiv.

Rädda igelkotten

Igelkottkottspopulationen minskar i antal och så många som en tredjedel av populationen dör på grund av trafiken. Svenska Djurskyddsföreningen har därför tagit fram denna vägskylt som är lätt att sätta upp på en stolpe. Kostnaden är endast 150 kr inklusive frakt. Hämtas den på vårt kansli på Sandsborgsvägen 55 i Enskede är kostnaden 100 kr. Skylten är tryckt på 1.5mm aluminium 45 x 45cm. Skylten tål alla väderlekar och har en unik design. Beställ här